Udal Zerbitzuen Katalogoa

NIK, ORTZI DE LA QUINTANA IBÁÑEZ JAUNAK, LARRABETZUKO UDALEKO (BIZKAIA) BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIKONTUHARTZAILEAK, ONDOKOA

ZIURTATU DOT:

Gaur egun ez dago Larrabetzuko Udalean onarturik Udal Zerbitzuen Katalogoa.

Eta holan agertu daiten eta ondore egokiak euki daizan, honako ziurtagiria egin dot, alkateak agindu eta ontzat emonda eta udalbatzearen siluagaz. Larrabetzuko Uribilduan, bi mila eta hamaseiko zezeilaren hamazazpian.

ONERETXIA
ALKATEA

 PDF formatoan (134KB)