Udal korporazioa

 

 • Iñigo Gaztelu Bilbao jn., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Miren Bakene Agirre Bujanda and., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Leire Etxebarria Gaztelu and., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Maddi San Miguel Alkorta and., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Igor Elordui Etxebarria jn., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Itxaso San Roman Aiartza and., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Naia Madariaga Gartzia and., EHBILDU udal taldeko zinegotzia.
 • Miguel Angel Gaztelu Barrena jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.
 • Borja Ramirez Etxebarria jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.
 • Estibaliz Bolumburu Garcia and., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.
 • Jose Martin Hormaetxe Izagirre jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.

ALKATEA:

Iñigo Gaztelu Bilbao jauna

ALKATEAORDEAK:

1. Alkateordea: Miren Bakene Agirre Bujanda.
2. Alkateordea: Leire Etxebarria Gaztelu

TALDE POLITIKOAK:

1.- EH Bildu udal taldea: Taldeko bozeramailea Leire Etxebarria Gaztelu andrea eta ordezkoa Miren Bakene Agirre Bujanda andrea.
2.- EAJ-PNV udal taldea: Taldeko bozeramailea Miguel Angel Gaztelu Barrena jauna. Lehenengo ordezkoa Jose Martin Hormaetxe Izagirre jauna. Bigarren ordezkoa Borja Ramirez Etxebarria jauna.

BOZERAMAILEEN BATZA:

Burua: Iñigo Gaztelu Bilbao.
Kideak: Leire Etxebarria Gaztelu eta Miguel Angel Gaztelu Barrena.

INFORMAZIO BATZORDEAK:

A.-  Hirigintza, Obra, Zerbitzu, Ingurumena, Etxebizitza eta Tokiko Garapena Informazio Batzordea:

1.- Batzordeburua: Iñigo Gaztelu Bilbao, jn.
2.- Batzordekideak:

 • Miren Bakene Agirre Bujanda and., EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Leire Etxebarria Gaztelu and., EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Miguel Angel Gaztelu Barrena jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.
 • Jose Martin Hormaetxe Izagirre jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.

3.- Idazkaria: Udaleko idazkaria edo horrek eskuordetutako funtzionarioa.

B.- Ogasun, Gizarte Ekintza eta Ondare Informazio Batzordea:

1.- Batzordeburua: Iñigo Gaztelu Bilbao, jn.
2.- Batzordekideak:

 • Maddi San Miguel Alkorta jn., EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Leire Etxebarria Gaztelu and., EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Miguel Angel Gaztelu Barrena jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.
 • Rorja Ramirez etxebarria jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.

3.- Idazkaria: Udaleko idazkaria edo horrek eskuordetutako funtzionarioa.

C.- Parekidetasun, Kultura, Hezkuntza, Euskera, Kirolak eta Gazteria Informazio Batzordea:

1.- Batzordeburua: Miren Bakene Agirre Bujanda and.
2.- Batzordekideak:

 • Igor Elordui Etxebarria jn., EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Naia Madariaga Gartzia and., EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Estibaliz Bolumburu Garcia and., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.
 • Borja Ramirez Etxebarria jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.

3.- Idazkaria: Udaleko idazkaria edo horrek eskuordetutako funtzionarioa.

UDALEZ BESTEKO ERAKUNDEETAN PARTE HARTZEA/ORDEZKARITZA.-

A).- BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA. -   Leire Etxebarria Gaztelu andrea.

B).- JATA-ONDO NEKAZAL GARAPENERAKO NEKAZARITZA ELKARTEA.- Maddi San Miguel Alkorta andrea.

C).- TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA.-

 • Iñigo Gaztelu Bilbao jauna, Alkate-Udalburua eta EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Leire Etxebarria Gaztelu andrea, EH Bildu udal taldeko zinegotzia.
 • Maddi San Miguel Alkorta andrea, EH Bildu Udal taldeko zinegotzia.
 • Miguel Angel Gaztelu Barrena jn., EAJ-PNV udal taldeko zinegotzia.

D).- LARRABETZUKO ESKOLA KONTSEILUA.- Miren Bakene Agirre Bujanda andrea, EH Bildu udal taldeko zinegotzia

E).- HITZARMEN BATZARRAK ETA LANKIDETZARAKO ADAMINISTRAZIO ELKARTEAK.- Iñigo Gaztelu Bilbao jauna, Alkate-Udalburua eta EH Bildu udal taldeko zinegotzia.

F).- UEMA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA.-

 • Igor Elordui Etxebarria jauna, EH Bildu udal taldeko zinegotzia
 • Miren Bakene Agirre Bujanda andrea, EH Bildu udal taldeko zinegotzia.

G).- UDAL BILTZA PARTZUERGOA.- -           Miren Bakene Agirre Bujanda andrea, EH Bildu udal taldeko zinegotzia.

H).- HOBEKI ELKARTEA.- -     Iñigo Gaztelu Bilbao jauna, Alkate-Udalburua.

I).- EUDEL.

 • Iñigo Gaztelu Bilbao jauna, Alkate-Udalburua.
 • Igor Elordui Etxebarria jauna, EH Bildu udal taldeko zinegotzia-
 • EAJ-PNV udal taldeko zinegotzi bat.