Tokiko Gobernu Batzordea

NIK, ORTZI DE LA QUINTANA IBÁÑEZ JAUNAK, LARRABETZUKO UDALEKO (BIZKAIA) BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIKONTUHARTZAILEAK, ONDOKOA

ZIURTATU DOT:

Larrabetzuko Udalean ez dagoela eta ez dela eratu Toki Gobernuko Juntarik, derrigorrezkoa ez den aldetik.

Eta holan agertu daiten eta ondore egokiak euki daizan, honako ziurtagiria egin dot, alkateak agindu eta ontzat emonda eta udalbatzearen siluagaz. Larrabetzuko Uribilduan, bi mila eta hamaseiko zezeilaren hamazazpian.

ONERETXIA
ALKATEA

 PDF formatoan (135 KB)