Tokiko Gobernu Batzordea

NIK, ORTZI DE LA QUINTANA IBÁÑEZ JAUNAK, LARRABETZUKO UDALEKO (BIZKAIA) BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIKONTUHARTZAILEAK, ONDOKOA

ZIURTATU DOT:

Larrabetzuko Udalak 2019-2023 legegintzaldirako ez du Toki Gobernu Batzorderik sortu, derrigorrezkoa ez den aldetik.

Eta holan agertu daiten eta ondore egokiak euki daizan, honako ziurtagiria egin dot, alkateak agindu eta ontzat emonda eta udalbatzearen siluagaz. Larrabetzuko Uribilduan, bi mila eta hemeretziko garagarrilaren zortzian.

ONERETSIA
ALKATEA

PDF formatoan (193 KB)