Lanpostu Publikoen Eskaintza

NIK, ORTZI DE LA QUINTANA IBÁÑEZ JAUNAK, LARRABETZUKO UDALEKO (BIZKAIA) BEHIN-BEHINEKO IDAZKARIKONTUHARTZAILEAK, ONDOKOA

ZIURTATU DOT:

Larrabetzuko Udalak ez du Lanpostu Publikoen Eskaintzarik azkeneko hiru urteetan.

Eta holan agertu daiten eta ondore egokiak euki daizan, honako ziurtagiria egin dot, alkateak agindu eta ontzat emonda eta udalbatzearen siluagaz. Larrabetzuko Uribilduan, bi mila eta hamabosteko abenduaren hamarrean.

ONERETXIA
ALKATEA

 PDF formatoan (45KB)