Itzulpen eskaera

Informazioa

Prozedura honen bitartez interesdunak administrazioak igorritako dokumentu ofizial baten itzulpena eska dezake.Interesatuak, dagokion eskabide-orriaren bitartez, edozein agiri administratiboren itzulpena eska dezake bai gaztelaniara bai euskarara. Horretarako, eskaerarekin batera adierazitako agiria aurkeztu beharko du.Toki-korporazioek tasen ordainketa eska dezakete emandako zerbitzuarengatik.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Itzuli nahi den dokumentua

Legezko informazioa

 • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaren Tokiko Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua.
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Prozedura honen bitartez interesdunak administrazioak igorritako dokumentu ofizial baten itzulpena eska dezake.Interesatuak, dagokion eskabide-orriaren bitartez, edozein agiri administratiboren itzulpena eska dezake bai gaztelaniara bai euskarara. Horretarako, eskaerarekin batera adierazitako agiria aurkeztu beharko du.Toki-korporazioek tasen ordainketa eska dezakete emandako zerbitzuarengatik.