3.15. Barrakak, saltzeko etxolak eta jolas-parkea jartzeko eskaera

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Udalerriko jaietan eta beste zenbait ekitalditan barrakak, saltzeko etxolak, jolas-parkeak e.a, jartzeko eskaera.

Nork eskatu ahal du?

Interesa duten guztiek edo haien legezko ordezkariek.

Eskaera eredua

 • Eskabide-orria, eredu normalizatuari jarraiki egina: ESK-001-00
 • Ordezkaritza bitartez aurkezten denean: BAI-001-00

Non tramitazen da?

Udalean:
 • a) Aurrez aurre:
  • Neguan: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 13:30etara. Asteartean 8:00etik arratsaldeko 18:00etara.
  • Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.
 • b) webgunearen bidez: http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Izapideak/Orrialdeak/default.aspx

Prezioa

Udaleko herri jabariaren bakarreko erabileraren edo erabilera bereziaren tasa araupetzen duen ordenantza arautzailean ezarritako irizpideen arabera zehaztuko da ordaindu beharrekoa.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

 • Zenbatetsitako epea: hilabete.
 • Legezko gehieneko epea: sei hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aurkakoa.

Ardura daukan unitatea

Baimenak eta lizentziak

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Ordainagiria
 • JEZ-en alta ematea frogatzen duen dokumentua
 • Gizarte Segurantza ziurtagiria
 • Ardura adierazpena
 • Ibilgailuaren zirkulazio baimena

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • 10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Ikuskizun Publiko eta Olgetarako Aktibitateena
 • 7/1994 Legea, maiatzaren 27koa, Euskadiko Merkataritza Jarduera arautzen duena
 • 33/2003 Legea, Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa dena.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunei buruzko Erregelamendua (1372/1986 Errege Dekretua).

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Eskabidea jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Interesdunari eskabidearen kopia edo hartu-agiria eta dagokion erregistro-zenbakia ematea.
 3. Eskabidea Bulego Teknikora bidaltzea.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

 1. Epea bukatu ondoren, Bulego Teknikoak eskabide-orriak eta haietako bakoitzaren baldintzak aztertuko ditu. Agiriak osatu gabe badaude, aditzera emango zaie eskatutako agiri guztiak aurkeztu behar dituztela. Hala behar denean, eskabideak Bulego Teknikora bidaliko dira, txostena egin dezaten.
 2. Dena zuzendu ondoren, Sailak eskaera baimendu dela jakinaraziko da, idazki ofizialaren bidez
 3. Deialdiaren tasa ordaindu beharko da Tokiko Ogasunean, ordenantzan finkatutako epearen barruan.

Oharrak

 • Izapide hori betetzeko Udalak berak egiten dituen ziurtagiriak ez ditu eskatzaileak emango, Sailak berak izapidetuko baititu barne-prozedurei jarraiki.
 • Baldintzen plegua prestatuko da, interesa duten pertsonek horri jarrai diezaioten.