4.08. Hiri Izaerako Lurzoruen Balio Gehikuntzaren Gaineko Zergaren likidaziorako adierazpena

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Zerga hau sortzen da hiri izaerako ondasun higiezina eskualdatzen dena edo ondasun higiezin horretan eratutako eskubide erreal baten eratzea edo eskualdatzea. Besteen artean hurrengoak sartzen dira: Salerosketak, dohaintzak, trukeak, eskuratzeak edo zorren likidazioa. Jaraunspenak, etab…
Kuota kalkulatzen da zerga tarifar aplikatu zerga oinarriaren gainean eta hori kalkulatu egiten da kontuan izanik eskuraketa balioa eta eskualdaketa balioa.

Nork eskatu ahal du?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

Eskaera eredua

Gaur eguneko legeria kontuan harturik Notaritzek ere aurkeztu dezakete.
Partikularrek hurrengo dokumentazioa ekarri beharko dute:
 • Eskabide orria, behar bezala beteta. ESK-001-00
 • NAN edo IFZren kopia.
 • Beste baten ordezkaritzan jardunez gero, kudeaketak gauzatzeko ahalordea: BAI-001-00
 • Eskualdaketaren titulu publikoa, eskritura publikoa.

Non tramitazen da?

Udalean:
 • a) Aurrez aurre:
  • Neguan: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 13:30etara. Asteartean 8:00etik arratsaldeko 18:00etara.
  • Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.
 • b) Telefonoz.
 • c) e-mail: udala@larrabetzu.eus
 • d) webgunearen bidez: http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Izapideak/Orrialdeak/default.aspx

Prezioa

Ekitaldi ekonomiko bakoitzean indarrean dagoen zergaren Ordenantza Fiskala.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

 • Zenbatetsitako epea: hiru hilabete.
 • Legezko gehieneko epea: zortzapena gauzatzen denetik, likidazio ahalgoa egikaritzeko preskripzio epea 4 urtekoa izango da.

Ardura daukan unitatea

Ogasun

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Jabetza eskritura
 • Zerga betebeharren ziurtagiria
 • Interes kulturaleko ondasunaren deklarazioa
 • Interes kulturaleko taldearen eremu dokumentua
 • Mirabetza publikoko dokumentua

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Hiri izaeradun lurzoruen balio gehikuntza arautzen duen 8/1989 Foru Araua.
 • Hiri izaeradun lurzoruen balio gehikuntza arautzen duen udal Ordenantza Fiskala.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Eskabidea jasotzea, eta aurkeztutako agiriak egiaztatzea.
 2. Beharrezkoa diren datuak www.bizkaia.net webgunetik atera.
 3. Onarpena eta jakinarazpena.