3.01. Hirigintzari buruzko informazioa

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Finka edo higiezin zehatz bati ezarri ahal zaizkion hirigintzako baldintzei eta araubideari eta, orobat, plangintza orokorrari buruzko informazio idatzia ematea.

Nork eskatu ahal du?

Cualquier persona o su representante legal.

Eskaera eredua

 • Eskaera orria, behar bezala beteta. ESK-001-00
 • Ordezkaritza bitartez aurkezten denean: BAI-001-00
 • Eskatzen den informazioari lotuta dagoen finkari edo higiezinari buruzko identifikazio garbia (katastroko erreferentzia, erregistrokoa, identifikazioko planoa, eta abar).

Non tramitazen da?

Udalean:
 • a) Aurrez aurre:
  • Neguan: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 13:30etara. Asteartean 8:00etik arratsaldeko 18:00etara.
  • Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.
 • b) webgunearen bidez: http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Izapideak/Orrialdeak/default.aspx

Prezioa

Zerbitzu Publikoak Eskaini eta Jarduerak Burutzeagatiko Tasen Ordenantza Arautzaileko Eranskinaren A epigrafean zehazten den tasa.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

 • Zenbatetsitako epea: hilabete bat.
 • Legezko gehieneko epea: hilabete bat.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: ez da behar.

Ardura daukan unitatea

Hirigintza

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Lurzorua eta Hiri-birgaitzeari buruzko Legearen Testu Bateginaren Lurzoruaren Legearen Testu Bateginaren 5. d) artikulua (7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Urriaren 30koa).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 9. Artikulua.
 • Larrabetzu Antolatzeko Plangintza Orokorra.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Eskabidea jasotzea eta agiriak egiaztatzea.
 2. Aurkezpen-agiria ematea, erregistratzeko izaten den ohiko eran.
 3. Espedientea Hirigintza Arlora bidaltzea.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

 1. Udal Arkitekto Aholkulariaren Txostena.
 2. Idazkari Kontu-Hartzailearen Ziurtagiria.
 3. Ebazpenaren Jakinarazpenarekin batera, Udalak Zerbitzu Publikoak Eskaini eta Jarduerak Burutzeagatiko Tasen Ordenantza Arautzaileko Eranskinaren A epigrafean zehazten den tasa likidatuko du eta jakinarazpena bidaliko du.