3.05. Lehen erabilerako edo erabilera aldatzeko lizentzia

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da, zertan datza?

Adierazpeneko izaera duen administrazioko baimen honen helburua da behar bezala egiaztatzea eraikin bat edo haren zati bat erabilera jakin baterako baliatu ahal den, betiere baldintza batzuk betez: kokapen egokia, segurtasun eta osasungarritasun-baldintzak betetzea eta, hala badagokio, betebehar gisa dagokion urbanizazioa burutu izana.

Nork eskatu ahal du?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

Eskaera eredua

 • Eskaera orria, behar bezala beteta. HB-001-00
 • Ordezkaritza bitartez aurkezten denean: BAI-001-00

  Obrako zuzendaria den teknikari eskudunaren ziurtagiria, eta ikus-onespena, obra proiektuaren, lizentziako baldintzen eta hirigintzako araudiaren arabera bukatu zela egiaztatzen duena. Horrez gain, hondakin kudeaketaren ziurtagiria ere igorri beharko da. Proiektuan aldaketaren bat egonez gero, obra-amaierako proiektua jaso beharko da. (HAPO 152 artikulua).

 • Eraikin berriko edo erabilera berriko eraikuntza denean, gainera, hauek aurkeztu beharko dira:
  • Ur, elektrizitate, gas eta telekomunikazioetako hornidurarako konpainien dokumentazioaren kopia, dagozkion hartune eta sareen adostasuna egiaztatuz.

Non tramitazen da?

Udalean:
 • a) Aurrez aurre:
  • Neguan: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 13:30etara. Asteartean 8:00etik arratsaldeko 18:00etara.
  • Udan (ekainaren 15etik irailaren 15era): astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.
 • b) webgunearen bidez: http://www.larrabetzu.eus/eu-ES/Izapideak/Orrialdeak/default.aspx

Prezioa

Zergaren behin betiko likidazioa egingo da.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

 • Zenbatetsitako epea: hilabete.
 • Legezko gehieneko epea: hiru hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aldekoa, betiere, hirigintzako edo lurraldeko antolamenduarekin bat badator.

Ardura daukan unitatea

Hirigintza

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Obra amaierako ziurtagiria
 • Obra amaierako planoak
 • Instalazio elektrikorako buletina
 • Ura instalatzeko buletina
 • Instalazio termikoetarako buletina
 • Gasa instalatzeko buletina
 • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 207 artikulua eta hurrengoak.
 • Larrabetzu Antolatzeko Plangintza Orokorreko 151. eta 152. artikuluak.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Eskabidea jasotzea eta agiriak egiaztatzea.
 2. Aurkezpen-agiria ematea, erregistratzeko izaten den ohiko eran.
 3. Espedientea Hirigintza Sailera bidaltzea.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

 1. Udal-arkitektoaren ikuskapena eta txostena.
 2. Eskaerari buruzko ebazpena ematea eta eskatzaileari jakinaraztea.

Oharrak

 • Eraikuntza berriko obra denean, horren eskritura publikoa aurkeztu beharko da 2 hilabeteko epean.
 • Ondoren, beharrezkoa izanez gero, katastroan alta eman beharko da.