Albisteak

 

Honen bitartez, herritarrei jakinarazten zaie 2018ko martiaren 11tik 2019ko martiaren 18 arte udal hautesle-errolda (egoiliarren hautesle-zerrenda eta atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-zerrenda) udal buklegoetan kontsultatu ahal izango dela. Erakusgai jartzen dira hautesleek beraien datuak zuzen dauden egiaztatu ahal izateko.

Epe honetan edozein pertsonak erreklamazioa jarri dezake zerrendatik baztertua izan delako edo zerrenda sartu dutelako. Erreklamazioa hautesleak berak edo behar bezala baimendurik dagoen pertsonak aurkeztu eta sinatu beharko du. Erreklamazioarekin batera NIA (nortasuna identifikatzeko agiria) aurkeztu beharko du.