Albisteak

 

NORK BALIATU DITZAKE
Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonek
Etxeko kontsumoarengatik ordaindutako saneamendu-tasaren %o 30 itzuliko da (pertsona eta hiruhileko bakoitzeko gehienez ere 11 metro kubikoko kontsumoa).
Itzulketa gehienez ere 30 eguneko epean egingo da.

ABANTAILAK

  • Tasen hiruhileroko likidazioa ordaindu izana, borondateko epean.
  • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzea, hobaria eskatzen den aldian
  • Kontagailu indibiduala izatea.

BALDINTZAK I

  • Eskaera inprimakia, beteta
  • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jaso izanaren zrurtagrrra
  • Bizikidetza-unitateko kide kopurua egiaztatzen duen errolda-agiria.
  • Hobariaren eskatzailea errentaria baldin bada, eta fakturak jabearen izenean baldin
  • badaude, alokatze-kontratuaren fotokopia aurkeztuko da.
  • Kontagailuaren irakurketa, Ur Partzuergoak ezin izan badu eskuratu.

 Informazio gehiago (JPG 180KB)