Albisteak

 

2016. urteko kontuak

 Guztira/

                                  Aurrekontuak            Likidazioa

Diru sarrerak/       2.293.426,82€     2.255.286,56€
 + erremenenteak

Gastuak/              2.293.426,82€             2.507.656,52€

Aurrekontuak onartuta, 2015.urtean amaitu barik zeuden inbertsioak, 2016.urteko kontuetan sartzen dira.

  • Diru sarrerak:

 

 

Diru sarrerak
Aurrekontua 2016 Likidazioa 2016
2.293.426,82€ 2.255.286,56€ %98

2016.urteko aurrekontuekaz konparatuz, %97an bukatu da.

Azpimarratzekoa/:

  • Zuzeneko zergak, IAR, OHZ (IBI), IBILGAILU ZERGA, PLUSBALIA,... Aurrekontuetan baino %9 gehiago izan da.
  • Zeharkako zergak. Eraikuntzarako Lizentziak,... %159.
  • Tasak eta bestelako zergak: %102.
  • Diru laguntzak eta udalkutxa: %94. Aurrekontuak egin genituenean, udalkutxaren likidazioa ez zen difinitiboa eta azkenean Aldundiari diru gehiago itzuli behar izan dogu.

  • Gastuak:

Gastuak
AURREKONTUA 2016 LIKIDAZIOA 2016
Langileen gastuak. Personal 455.911,00€ 372.400,82€ 82%
Diru laguntzak+manko 698.301,00€ 564.367,11€ 81%
Gastu orokorrak 1.059.541,82€ 1.056.319,10€ 100%
Beste batzuk.....

GUZTIRA, 2015.urteko inbertsioak sartuta: 2.507.656,52€

Azpimarratzekoa:

  • Langileen gastuak. Idazkaria eta garbitzailearen postuak ez dira bete 2016 urtean. 2017 urtean beteko dira.
  • Gastu orokorrak. Aurreikusitako ia guztiak bete dira. Aurrekontuak egiterakoan planteatutako helburuak bete dira.
  • Diru laguntzak. Ez dira bete helburuak. Partida batzuk ez dira erabili aurreikusita zeuden bezala.
  • INBERTSIOAK.  2016. urtean egindakoa:  ERREKONDOKO URBANIZAZIOA, BIDEKURTZETAKO BIDEA KONPONDU, LUDOTEKA AMAITU ETA MUGIKORTASUN PLANAGAZ JARRAITU (Kaleak margotu, birdisenatu trafikoa,…) 490.000 euro. 2015. urtean hasitakoa amaitu da.

Bakarrik ur sarearen birjarpena ez da egin 2016. urtean.  Obra hau 2017ko Apirila-Maitzan  egingo da.

2016. urteko likidazioaren dekretoa (PDF 288KB)

2016ko kontuak likidazioa (PDF 564KB)