Albisteak

 
2015 urtea

Sarrerak

- - Prebisioak Errealak -
Impuestos directos. Zerga zuzenak 424.000,00 € 418.755,00 € 99%
Impuestos indirectos. Zeharkako zergak 20.000,00 € 56.817,00 € 284%
Tasak 271.404,00 € 344.093,00 € 127%
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTAZINOA 1.384.715,00 € 1.399.804,00 € 101%
PATRIMONIO 3.900,00 € 5.341,00 € 137%
Activos financieros 736.293,00 €
KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 81.149,00 €
GUZTIRA SARRERAK 2.840.312,00 € 2.305.959,00 € 81%

Gastoak

Personal 460.062,00 € 455.115,00 € 99%
Gasto orokorrak 1.023.328,00 € 958.960,00 € 94%
Finantzia gastuak 1.232,00 € 580,00 € 47%
Transferentzi arruntak 700.719,00 € 677.512,00 € 97%
Inbertsioak (Mankomunitatea + dir laguntzak) 633.156,00 € 208.504,00 € 33%
FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS 21.815,00 € 22.167,00 € 102%
2.840.312,00 € 2.322.838,00 € 82%

16.879,00 €

-

SARRERAK
Eraikuntza, zabor, eta CONTEN tasetan sarrera gehiago eduki ditugu. Dirulaguntzetan ere gehiago jaso dugu; izan ere, nahiz eta udaletxeko teilatua 2014an konpondu, 2015ean kobratu dugu dirulaguntza.

GASTUAK
Aurrezpen txiki bat, IDAZKARIAREn jubilazioagatik.
Abenduan egindako kreditu aldaketaren ostean, %94ko gastuak izan dira.
Inbertsioetan, %33an gelditu gara. Zergatik? Aurreikusita eduki genituen inbertsioak ez direlako gauzatu: LUDOTEKA, ERREKONDO, UR SARAE, PGOU. 2016ko lehen seihilabetean egingo dira.

Hau da erremanentea 2016ko urtarrilaren 1ean: 767.068,79 €

2016 URTEAN ZUZENEAN SARTUKO DITUGU 2015EKO INBERTSIOAK.

PGOU: 19.456,80 €
PERI: 44.027,25 €
ELEIXOSTE KALEAREN PROIEKTUA: - €
Ur sarearen Birjarpena/Repsocion Red de Agua: 91.290,57 €
ABADEKO ETXEA BIRJARPENA (LUDOTEKA): 155.345,61 €
ERREKONDO KALEKO EJEKUZIOA: 114.641,84 €
Guztira: 424.762,07 €

Aurrekoa kontutan hartuta, 2016rako soberakina:

El remanente total: 342.306,72 €
REMANENTE AFECTADO RESULTANTE (inversiones): 69.721,43
REMANENTE GASTOS GENERALES RESULTANTE: 256.014,12

2016. URTERAKO KONTUTAN EUKI BEHAR DOGU DIPUTAZIOARI ITZULI BEHAR DIOGUN DIRUA, eta 2016. aurrekontuetan ez dagoena aurreikusita: 86.783 euro.

 PDF moduan ikusi (335KB)