Albisteak

 

Behin-behinekoz ontzat emoteko erabaki hau jente aurrean erakutsiko da eta interesdunei entzunaldia eskainiko jake 30 asteguneko epean, iragarki hau BAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita. Gura dauenak espedientea aztertu eta egokitzat joten dauzan erreklamazino eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dauz.

Epea datorren azaroaren 12an bukatuko da.

 BAOko argitalpena ikusi (PDF 125KB)